Uppgiften kom från Jobzone och gick ut på att med stillbilder skapa ett bildspel som beskrev deras välgörenhetsstafett Running For Shelter. Budgeten var väldigt snäv. Tiden knapp. Så här blev…

Read more